ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN


Voorkom dat u opdraait voor de schulden van een ander!

Voorkom dat u opdraait voor de schulden van een ander!

InhoudingsplichtWist u dat u aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden van uw leverancier, ook al komt u zelf al uw verplichtingen stipt na?

Indien u werken laat uitvoeren door een (onder)aannemer als onderneming, dan bent u wettelijk verplicht om na te gaan of deze schulden bij zowel de sociale zekerheid als de fiscus heeft. In dit geval moet er een deel van de factuur worden ingehouden en rechtstreeks doorgestort naar de RSZ/directe belastingen.

Let op; deze verplichting geldt niet enkel voor bouwwerken (grondwerken, metsel- en betonwerken, voegwerken, dakwerken, stukadoorswerken, …), maar tevens voor ondernemingen in de tuinaanleg, schoonmaak- en onderhoudsfirma’s, bewakingsfirma’s en firma’s in de vleessector. Ook de werken die u laat uitvoeren als particulier komen niet in aanmerking.

Hoe kan u dit concreet controleren?

1. RSZ

De inhoudingsplicht kan u via ‘Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid consulteren’ nagaan op de website van de RSZ.

 

Vul vervolgens het ondernemingsnummer of RSZ-nummer van uw leverancier in. Indien de website ‘Inhoudingsplicht‘ als resultaat weergeeft, kan u de gestructureerde mededeling aanmaken om het ingehouden bedrag door te storten en tevens de vereiste betaalinformatie terug te vinden.

Blijkt dat uw aannemer sociale schulden heeft, dan bent u verplicht 35% van uw factuurbedrag (excl. btw) door te storten aan de RSZ.

Geeft de website ‘Geen gegevens‘ of ‘Toestand sociale zekerheid OK‘ weer, bewaar dit attest dan als bewijs dat u niet aansprakelijk gesteld kan worden. Gezien deze attesten slechts 30 dagen geldig zijn, raden wij aan deze elke maand te aan te maken indien u veel met dezelfde leverancier samenwerkt.

 

2. Directe belastingen

De procedure voor de directe belastingen is gelijkaardig. Op de website van de FOD Financiën kan u door middel van het ondernemingsnummer controleren of uw leverancier openstaande schulden heeft inzake inkomstenbelasting (personenbelasting of vennootschapsbelasting).

Blijkt dat uw aannemer fiscale schulden heeft, dan moet u 15% van het verschuldigde bedrag (excl. btw) doorstorten naar de FOD financiën.

 

3. Beperking in te houden bedrag

Bedraagt het totaalbedrag van de factuur meer dan EUR 7.143, dan mag het in te houden bedrag beperkt worden. Vraag in dit geval een attest aan uw leveranciers waarop de openstaande schuld vermeld staat. Enkel als de schuld op dit attest kleiner is dan de in principe uit te voeren inhouding, kan de storting worden beperkt tot het bedrag van de schuld.

 

4. Sancties

Indien deze inhoudingsplicht niet wordt nageleefd, is men hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de fiscale en sociale schulden van zijn medecontractant. Voor de fiscale schulden is deze hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot 35 % van de totale prijs van de werken (excl. btw). Voor sociale schulden is deze hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs van de werken (excl. btw). Indien de fiscale aansprakelijkheid reeds werd toegepast, is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden beperkt tot 65 % van de totale prijs van de werken

 

5. Conclusie

U als ondernemer wordt aangesteld door de overheid om de openstaande vorderingen bij ondernemingen die het niet zo nauw nemen met de betalingsplicht. Alhoewel dit een extra administratieve last betekent, is het toch raadzaam om deze procedures te volgen.

Om af te sluiten en aan te tonen dat deze overheid deze aansprakelijkheid in praktijk wel degelijk inroept, verwijzen we nog even naar volgend artikel.

Verdere informatie kan u op de website van de FOD Financiën terugvinden.