ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN


BTW-aangifte 1e kw/2016 | Documenten graag voor 8 april 2016

BTW-aangifte 1e kw/2016 | Documenten graag voor 8 april 2016

Op 20 april 2016 dient weer een btw-aangifte over de handelingen van het eerste kwartaal 2016 ingediend te worden. Mogen wij u daarom vragen om ons de documenten van het eerste kwartaal zo spoedig mogelijk te bezorgen? Gezien de fiscus steeds strengere eisen oplegt (en tevens geen toleranties meer toestaat), verzoeken wij u om uw documenten uiterlijk vrijdag 8 april 2016 aan te leveren.

 

Mochten er openstaande BTW-saldi zijn, willen wij er u er tevens op wijzen dat de administratie snel overgaat tot het opmaken van een bijzondere rekening. Dit betekent dat er automatisch een boete van 15% van het verschuldigde saldo opgelegd wordt en er extra interesten worden aangerekend. Wij raden u dus ten stelligste aan de saldi en voorschotten tijdig te betalen.  Wij vragen tevens aan onze klanten om eventuele vervallen ereloonnota’s zonder uitstel te voldoen, zodat uw BTW-aangifte tijdig kan worden afgewerkt.

 

Ter herinnering voegen we een overzicht van aan te leveren documenten toe;

  • Aankoopfacturen
  • Uitgavenstaten kredietkaart
  • Onkostenstaten
  • Verkoopfacturen
  • Overzicht dagontvangsten
  • Bankuittreksels (enkel vennootschappen – indien geen verwerking via CODA)
  • Kasboek incl. eindtotalen (indien van toepassing)
  • BTW-rekeninguittreksel en/of enige andere communicatie met de belastingadministratie
  • Aflossingstabellen van nieuwe leningen

 

Dit overzicht is niet limitatief en mogelijk zijn niet alle zaken van toepassing op uw onderneming. Mogen wij u vragen om ons de documenten zo volledig mogelijk te bezorgen zodat wij uw dossier zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken?